Yeni dilatometre cihazımızın kurulumu ve gerekli kalibrasyonları tamamlanmıştır. Termal genleşme katsayısı ölçümleriniz için cihazımız hizmet vermeye hazırdır.

Yeni Dilatometre Cihazımız