Sıvı Kromatografi-Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometresi (Q-TOF-LC-MS/MS)

Marka, model: Agilent Technologies, 6530 model

Agilent 6530 QTOF-LC-MS/MS Görünümü

Genel Bilgiler

Analiz edilecek örnekleri ayırma işleminden sonra iyonlaştırarak, hem kuadrupol hem de uçuş zamanlı dedektörleri ile yüksek hassasiyetle hem μg/L hem de ng/L mertebesinde analizini gerçekleştirebilen ileri teknoloji bir Ar-Ge cihazıdır. Kütle spektrometreleri, molekülleri iyonizasyon işlemi ile uyararak yüklü iyonize moleküller haline dönüştürür. Birinci kuadrupol filtrede m/z (kütle/yük) oranına göre ayrılan moleküller collision gaz adı verilen yüksek saflıkta özel bir gaz ile (Azot) parçalanmaya tabi tutulmaktadır. İkinci kuadrupol filtrede parçalanma sonucu oluşan iyonların (daughter veya product ion) üzerinden teşhis ve miktar tayini yapılmaktadır.

EIC Kromatogram Ölçüm Örneği

Cihazın Kabiliyetleri

ESI: Elektrosprey iyon kaynagi sayesinde geniş bir analiz skalası
Kütle aralığı: 20,000 m/z aralığına kadar geniş kütle tarama
Veri Hızı: 40 spektrum/saniyeye kadar hızlı veri toplama
MassHunter yazılımı

Yapılan Analizler

20,000 kütle/yük skalası ile geniş spektrumda kütle tayini
Pestisit, ilaç etken madde, karbonhidrat gibi birçok organik madde tayini
Kompleks matrislerde kalitatif ve kantitatif tayin
İyonların TOF ve Q-TOF LC / MS üzerinde hedeflenen ve hedeflenmemiş tarama için MS / MS çekimleri
Kütüphane Taraması: Metlin PCDL, Pestisit PCDL, Toksikoloji Database, Su Kirliligi PCDL

Cihaz Personeli

Dr. Sabriye Sel : sabriye.sel@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Tuğçe Unutkan Gösterişli : tugce.unutkan@merklab.yildiz.edu.tr

Gaz Kromatografisi – Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Marka, Model: Agilent 8890 GC / Agilent 5977B GC/MSD

GC-MS Sistemi

Genel Bilgiler

GC-MS (Gaz Kromatografi ve Kütle Spektrometresi), kütle spektroskopisi ile bileşiklerin kütleye dayalı tespiti ve analizi ile birlikte gaz kromatografisinin ayırma uygulamalarını kullanmaktadır.
Agilent 8890 GC ile birleştirilmiş 5977B serisi MSD, tek dört kutuplu (single quadropol) bir GC/MS sistemidir. Taşıyıcı gaz olarak yüksek saflıkta He kullanılmaktadır. İyonlaştırma kaynağı olarak, elektron iyonizasyon (EI) bulunmaktadır. Kromatografik ayırma, Agilent HP-5MS kapiler kolon ile sağlanmaktadır. GC-MS, Agilent 7693A otomatik örnekleyici sistemi ile entegre edilmiştir. Splitt/Splitless olmak üzere iki tip numune enjeksiyonu gerçekleştirilebilmektedir.

GC-MS Sistemi İle Elde Edilmiş Örnek Kromatogram

Cihazın Kabiliyetleri

Agilent 5977B MSD ile birleştirilmiş Agilent 8890 GC sisteminin yüksek algılama ve kromatografik ayırma gücü sayesinde, farklı matrislerde bulunan eser seviyelerdeki organik bileşenlerin kalitatif ve kantitatif tayinleri hassas ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Bilinmeyen numune içerisindeki organik bileşenlerin kalitatif tayini NIST kütüphane taraması ile gerçekleştirilebilmektedir.

Cihazın Kısıtları

Katı haldeki numunelerin sisteme enjeksiyonu mümkün olmamakla birlikte, katı numunelerin uygun çözgende hazırlanmış çözeltileri gerekmektedir.
Termal kararlılığı olmayan ve uçucu özellik göstermeyen bileşenler ile çalışılamamaktadır.

Yapılan Analizler

Çevre, kimya, petrokimya, gıda, adli tıp, ilaç ve malzeme analizleri vb.
Kantitatif tayin
Kalitatif tayin
Kütüphane taraması

Cihaz Personeli

Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr