Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Cihazı (SFE)

Marka, Model: Applied Separations, Helix 7409

SFE Cihazının Genel Görünümü

Genel Bilgiler

Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon (SFE) cihazı ile numunelerden solventli ve solventsiz özüt çıkarımı yapılmaktadır.

Cihazın Kabiliyetleri

Bitki ekstraksiyonu
Çekirdekten yağ eldesi
Aerojel/hidrojel kurutma

Cihaz Personeli

Dr. Duygu Ceylan Erdoğan : duygu.erdogan@merklab.yildiz.edu.tr
İlkay Şenel : ilkay.senel@merklab.yildiz.edu.tr

Glovebox

Marka, Model: MBRAUN UNIlab

Glovebox Sistemi

Genel Bilgiler

Glovebox (eldivenli kutu, eldivenli kabin), bir kabin içerisinde azot ya da argon gibi inert gazlarla yapay bir atmosfer oluşturan sistemlerdir. Glovebox sistemleri sahip olduğu pürifikasyon (arıtma) ünitesi sayesinde kabin içinde oksijen ve nem miktarını 1ppm mertebesinin altına düşürmektedir. Bu sayede atmosfer ortamında kullanılması patlama, parlama, yanma gibi tehlikeler arz eden malzemeler için bir yapay atmosfer yaratarak güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Tamamen izole paslanmaz çelik bir kabin, bu kabine malzeme transferini sağlayan transfer odaları (ante chamber), vakum sistemi, kontrol ünitesi ve arıtma ünitesi temel bileşenlerinden oluşan sistem en hassas uygulamaların yapılmasına olanak sağlar.

Cihazın Kabiliyetleri

Kolay genişletme için modüler kutu tasarımı
Güçlü gaz arıtma ünitesi (7/24 arıtma seçeneği olarak DP)
O2 ve H2O < 1ppm
Kapalı döngü sirkülasyonu
Negatif ve pozitif basınçlı çalışma
Çalışma gazı: Argon veya Azot

Cihazın Kısıtları

Cihaz iç ortamı H2O < 1ppm ve O2 < 1 ppm olmalıdır.

Yapılan Analizler

Kontaminasyonun ve safsızlığın önemli olduğu ileri düzey çalışma alanlarında kullanılır.

Cihaz Personeli

Dr. Özlem Yağci : ozlem.yagci@merklab.yildiz.edu.tr

Malzeme Mikroskobu

Marka, Model: Zeiss Axio Zoom V.16

Malzeme Mikroskobu Görseli

Genel Bilgiler

Malzeme mikroskobu ile numuneler önişlem gerekmeden incelenebilmektedir. Bu cihazla özellikle Malzeme Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Teknolojileri, Malzeme Analizi alanlarındaki incelemeler gerçekleştirilebilmektedir.

Cihazın Kabiliyetleri

270 kata kadar büyütme
Görüntü üzerinde yazılım kullanılarak hassas ayarlamalar
Genişletilmiş odak teknolojisi ve mosaix özelliğiyle kısmi bulanık bölgelerdeki “alan derinliği” sorununu çözebilme

Cihaz Personeli

Dr. Özlem Yağci : ozlem.yagci@merklab.yildiz.edu.tr

Saf Su / Ultra Saf Su Cihazı

Marka, model: Elix Reference / Milli-Q Reference

Elix Reference Saf Su ve Milli-Q Reference Ultra Saf Su Cihazları

Genel Bilgiler

Su kalitesi; suyu saflaştırmakta kullanılan teknolojilerin doğru seçimi, tasarımı ve etkinliğinin yanı sıra su kontaminant düzeylerini izlemek için kullanılan cihazların doğruluk ve hassasiyetine bağlıdır.

Cihazın Kabiliyetleri

Tip 1 Kalite Ultra Saf Su Sistemi:

Tip 1 kalite ultra saf su, ileri analitik teknikler, hücre kültürü ve moleküler biyoloji deneylerini içeren kritik laboratuvar uygulamaları için önerilmektedir. Bu saflık düzeyindeki su, içine döküldüğü kaptan ve laboratuvar atmosferinden çok hızlı bir şekilde kontamine olabileceği için, solüsyona ihtiyaç duyulduğunda anlık üretilmelidir.
Ultra saf su: ≤ 5 ppb (μg /L) olacak şekilde üretim sağlamaktadır.
Ultra saf su kalite parametrelerinden biri olan 25 °C sıcaklıkta 18.2 MΩ.cm direnci sağlamaktadır.
RNAz : < 0.01 ng/mL
DNAz : < 4 pg /mL
Bakteri : < 0,1 cfu /mL
Endotoksin : < 0,001 Eu/mL (projensiz)

Tip 2 Kalite Saf su Sistemi:

Ön arıtma kartuşu ve gelişmiş ters ozmoz: tutarlı saf su kalitesi sağlar.
25 °C’de (tipik olarak 10-15 MΩ·cm) özdirenç > 5 MΩ·cm sağlamaktadır.
Saf su kalite parametresi: TOC < 30 ppb ile Referans sistemi için saf su üretmektedir.
300L’ye kadar su üretme kapasitesine sahiptir.

Yapılan Analizler

Kromatografik ve spektroskopik çalışmalarda tampon çözelti ve standart çözeltilerin hazırlanması
Hücre kültürü çalışmaları

Cihaz Personeli

Sabriye Sel : sabriye.sel@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Tuğçe Unutkan Gösterişli : tugce.unutkan@merklab.yildiz.edu.tr

Sıvı Azot Üretim Cihazı

Marka, Model: Kelvin International Corporation – M 280

Sıvı Azot Sistemi Görünümü

Genel Bilgiler

Sıvı azot üretim sistemi atmosferde yer alan Azot gazını diğer gazlardan %99 saflıkta ayırıp gaz halindeki Azot gazını işlemlerden geçirip sıvı azot elde edilmesini sağlamaktadır. Elde edilen sıvı azot, sistem içerisinde yer alan tanklarında depolanmaktadır.

Elde edilen sıvı azot;
Biyolojik numunelerin dondurularak saklanmasında (Hücreler, organlar, dokular, insan ve hayvan spermi, döllenmiş yumurtalar)
Yarı iletken ve süper iletken sistemlerin soğutucularında
BET, NMR spektrometreler ve MRI sistemleri gibi cihazlarda
Hayvancılık ve petrol endüstrisinde
Gastronomi ve mutfak endüstrisi çalışmalarında
kullanılmaktadır.

Cihazın Kabiliyetleri

Cihaz tam doluyken tek seferde 75 litre sıvı azot temini yapılabilmektedir.

Cihazın Kısıtları

24 saatte en fazla 30 litre sıvı azot üretimi yapılmaktadır.

Cihaz Personeli

Dr. Tolga Saim Başçetin : tolga.bascetin@merklab.yildiz.edu.tr

Yüksek Sıcaklık Fırını

Marka, Model: PROTHERM PLF 160/9

PROTHERM PLF 160/9 Yüksek Sıcaklık Fırını

Genel Bilgiler

Tuğla ve fiber izolasyon elementleri kullanılarak üretilen PLF serisi, genel ısıl işlemleri için kullanılabilecek bir fırındır. Düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonunu sağlamak amacıyla çift kat kaplama kullanılarak üretilmiş bir yüksek sıcaklık fırınıdır.

Cihazın Kabiliyetleri

Max. sıcaklık: 1600 °C
Max. çalışma sıcaklığı: 1550 0C
Homojen ısı dağılımı
Hızlı ısınma süresi (10 oC/dk)

Yapılan Analizler

Ergitme
Termal yaşlandırma
Seramik sinterleme
Metal ısı işleme
Kimyasal dekompozisyon
Termal şok testi

Cihaz Personeli

Dr. Duygu Ceylan Erdoğan : duygu.erdogan@merklab.yildiz.edu.tr