Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Marka, Model: Netzsch, DSC 3500 Sirius

DSC Cihazının Genel Görünümü

Genel Bilgiler

Numunenin belirli bir atmosfer altında ısıtılması, soğutulması veya sabit bir sıcaklıkta tutulması sırasında soğrulan veya salınan enerji miktarını zamanın ve/veya sıcaklığın fonksiyonu olarak ölçme esasına dayanan bir cihazdır.

Cihazın Kabiliyetleri

-170 °C ile 600 °C sıcaklıkları arası DSC analizleri yapılabilmektedir.
E tipi termalçift ile çalışmaktadır.
Analizlerde azot, kuru hava ve oksijen gazı kullanılmaktadır.
Koruyucu gaz olarak azot gazı tercih edilmektedir.

Yapılan Analizler

Camsı geçiş sıcaklığı ölçümü
Kristalizasyon sıcaklığı ölçümü
Cp (ısı kapasitesi) değeri ölçümü
Entalpi ölçümü
Oxidative Induction Times (O.I.T) testi

Cihaz Personeli

Dr. Duygu Ceylan Erdoğan : duygu.erdogan@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Hanife Sevgi Varlı Ma : hsevgi.varli@merklab.yildiz.edu.tr

Simultane Termal Analiz Cihazı (STA – TG/DSC)

Marka, model: Netzsch, STA 449 F3 Jupiter

STA Cihazının Genel Görünümü

Genel Bilgiler

Oda sıcaklığından 1500 °C’ye kadar TG-DSC analizlerinin yapılabilmesine imkân tanıyan cihazda azot, kuru hava ve oksijen gazı kullanılabilmektedir. Koruyucu gaz olarak azot gazı tercih edilmektedir. Min 5 mg ve max 20 mg numune ile analiz alınmaktadır. Platin ve Al2O3 krozeler mevcuttur.

Cihazın Kabiliyetleri

Oda sıcaklığından 1500 °C’ye kadar TG-DSC analizleri yapılabilmektedir.
Cihazda iki farklı (S ve P tipi) termal çift mevcuttur. S tip termalçift 1500 °C’ye kadar, P tip ise 1000 °C’ye kadar hassas ölçüm almaktadır. P tipi termalçift daha hassas ölçümlere olanak sağlamaktadır.

Cihazın Kısıtları

STA cihazında soğutma sistemi bulunmamaktadır.

Yapılan Analizler

Camsı geçiş sıcaklığı ölçümü
Kristalizasyon sıcaklığı ölçümü
Cp (ısı kapasitesi) ölçümü
Entalpi ölçümü
Karbon karası (Carbon Black) analizi
%kül tayini

Cihaz Personeli

Dr. Duygu Ceylan Erdoğan : duygu.erdogan@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Hanife Sevgi Varlı Ma : hsevgi.varli@merklab.yildiz.edu.tr

Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA)

Marka, Model: PerkinElmer, Diamond TG/DTA – Seiko Instruments SII, Exstar 6300 TG/DTA

Perkinelmer Diamond TG/DTA Sistemi
Perkinelmer Diamond TG/DTA Sistemi

Genel Bilgiler

Numune ve referans arasındaki sıcaklık farkını ve ağırlık değişimini eş zamanlı olarak ölçmeye yarayan bir sistemdir.

Cihazın Kabiliyetleri

Oda sıcaklığından 1100 °C’ye kadar TG-DTA analizleri yapılabilmektedir.
Yatay termalçift kullanılmaktadır.
Analizlerde azot, kuru hava ve oksijen gazı kullanılmaktadır.
Platin, alüminyum ve Al2O3 krozeler mevcuttur.

Cihazın Kısıtları

Cihazda lineer soğutma sistemi bulunmamaktadır.

Yapılan Analizler

Ergime ve bozunma sıcaklıkları tayini
Kütle kaybı/kazancı
Faz değişimi sıcaklıkları ve entalpisi ölçümü
Oksitlenme sıcaklığı ve entalpisi ölçümü

Cihaz Personeli

Dr. Duygu Ceylan Erdoğan : duygu.erdogan@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Hanife Sevgi Varlı Ma : hsevgi.varli@merklab.yildiz.edu.tr

Dilatometre

Marka, Model: Netzsch DIL 402 Expedis Select

Dilatometre Cihazının Genel Görünümü
Dilatometre Cihazının Genel Görünümü

Genel Bilgiler

Yatay pushrod dilatometre ile sıcaklığa bağlı boyut değişimi ölçümleri yapılmaktadır.

Cihazın Kabiliyetleri

Oda sıcaklığından 1600 °C’ye kadar hava soğutmalı SiC fırında S tipi termalçift ile analiz yapılmaktadır.
Analizlerde hava ortamı kullanılmaktadır. Tercihen azot gazı ortamında da analiz yapılabilmektedir.
Koruyucu gaz olarak azot gazı tercih edilmektedir.
5-52 mm uzunluğunda ve 1-12 mm çapındaki numuneler analize alınmaktadır.
Silindirik, kübik, dikdörtgen prizması şeklindeki numuneler ile çalışılmaktadır.

Cihazın Kısıtları

Film, toz ve sıvı örnekler analiz edilememektedir.

Yapılan Analizler

Termal genleşme katsayısı (CTE) ölçümü yapılmaktadır.

Cihaz Personeli

Dr. Duygu Ceylan Erdoğan : duygu.erdogan@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Hanife Sevgi Varlı Ma : hsevgi.varli@merklab.yildiz.edu.tr

Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA)

Marka, Model: Perkin Elmer, DMA 8000

DMA Cihazının Genel Görünümü
DMA Cihazının Genel Görünümü

Genel Bilgiler

Numunelerin sıcaklık/frekans/zaman değerlerine bağlı olarak mekanik dayanımlarındaki değişimler ölçülmektedir.

Cihazın Kabiliyetleri

Single cantilever ve dual cantilever olmak üzere iki metot ile çalışılmaktadır.
-30 °C – 400 °C aralığında ölçüm alınmaktadır.
Soğutma sistemi olarak sıvı azot kullanılmaktadır.

Yapılan Analizler

Camsı geçiş sıcaklığı ölçümü
Sıcaklık Taraması
Frekans Taraması
Zaman Taraması

Cihaz Personeli

Dr. Duygu Ceylan Erdoğan : duygu.erdogan@merklab.yildiz.edu.tr

Termogravimetrik Termal Analiz Bağlantılı Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopi Sistemi (TG-FTIR)

TG-FTIR Cihaz Bağlantısının Genel Görünümü

Marka, Model: TG/DTA: Seiko – Exstar 6000 – FTIR: Perkin Elmer Spectrum 100

Genel Bilgiler

TG-FTIR bağlantısı kullanılarak TGA analizi esnasında oluşan gazların analizi ile ileri düzeyde malzeme karakterizasyonu 4000-400 cm-1 dalga numarası aralığında gerçekleştirmek mümkündür. TG-FTIR bağlantı aksesuarı ile kızılötesi tayflarının zamana bağlı olarak değişiminin 2 boyutlu gösterimi ve termal analiz süresine bağlı olarak kızılötesi tayflarındaki değişimi gösteren 3 boyutlu harita sonuçları elde edilebilmektedir.

Cihazın Kabiliyetleri

25-1100 °C sıcaklık aralığında ölçüm yapılabilmektedir.
FTIR ölçümleri 4000 cm-1 – 400 cm-1 ölçüm aralığında yapılabilmektedir.

Yapılan Analizler

Malzemedeki sıcaklığa ve zamana bağlı oluşan kütle kaybı ile entalpi değişim sıcaklıkları belirlenirken, TGA analizi sırasında açığa çıkan gazları analiz etmek için cihaza bağlı Kızıl Ötesi Spektrometresi (FTIR) kullanılır.

Cihaz Personeli

Dr. Duygu Ceylan Erdoğan : duygu.erdogan@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Hanife Sevgi Varlı Ma : hsevgi.varli@merklab.yildiz.edu.tr