Elektromekanik Universal Test Cihazı

Marka, Model: Instron 5982

Genel Bilgiler

Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Parça tasarlarken malzeme seçiminde malzemenin mekanik özellikleri dikkate alınır. Plastik deforme olan bir parça kendisinden beklenen görevi yerine getiremez. Servis koşullarında malzemenin performansını belirlerken, üretilen malzemelerin gerekli kalite standartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü yapılırken, yeni malzeme ve prosesler geliştirilirken, farklı malzemeleri kıyaslarken mekanik analiz yapılması gerekmektedir. Bu cihazda yapılan analizlerle araştırılan mekanik özelliklerden bazıları akma dayanımı, max. çekme dayanımı, kopma dayanımı, basma dayanımı, eğme dayanımı, elastik modülü, yüzde kopma uzamasıdır.

Cihazın Kabiliyetleri

Cihazın kapasitesi 100 kN (10 ton) dur. Ölçüm doğruluğu +/- %0,5; 1/500 yük hücre kapasitesinin altında okunur.
Sisteme entegre edilmiş soğutma tankı ve fırın modülleri sayesinde -100 °C ile 350 °C de test yapabilme olanağı bulunmaktadır.

Cihazın Kısıtları

Çene ağzı yapısına göre çekme analizlerinde çapı 0-12.5 mm arasında olan ya da kalınlığı 12.5 mm’ye kadar olan çubuk ve ‘dog bone’ şeklindeki numunelere analiz yapabilmektedir.
Mevcut çene ağızlarına uygun olması için numune uçlarının eni 25 mm’yi geçmemelidir.
Kalınlığı 12.5 mm’yi geçmeyen lama veya çapı 12.5 mm’yi geçmeyen silindir çubuk numunelere çekme testi yapılabilmektedir.
Boru (yani et kalınlığı olan içi boş silindir), halka, vida, cıvata, ince film çekmeye uygun yapılarda çene ağzı bulunmadığından ölçümler yukarıda belirtilen şekildeki yapılarla sınırlıdır.
Fırın sadece çekme analizinde kullanabilmektedir.

Yapılan Analizler

Çekme analizi
Basma analizi
3-nokta eğme analizi

Cihaz Personeli

Zekeriya Cömert : zcomert@yildiz.edu.tr

Servohidrolik Yorulma Test Sistemi

Marka, Model: Instron 8872

Servohidrolik Yorulma Sistemi Görünümü

Genel Bilgiler

Tek eksenli yorulma testleri yapılabilmektedir. Malzemenin sürekli yük altındaki mekanik değişimi ve ömür süresi araştırılabilmektedir.

Cihazın Kabiliyetleri

Maksimum kuvvet kapasitesi 25 kN (Ölçüm Doğruluğu: +/- % 0,25)
Maksimum tork kapasitesi 100 Nm

Cihazın Kısıtları

Bu cihazlarda çene ağzı yapısına göre çekme analizlerinde aşağıda belirtilen şartlardaki örneklere analiz yapılabilmektedir.
Çapı 0-12.5 mm arasında olan ya da kalınlığı 12.5 mm ye kadar olan çubuk, lama şeklindeki örnekler uygundur.
Mevcut çene ağızlarına uygun olması için numune uçlarının eni 25 mm’yi geçmemelidir.

Yapılan Analizler

Çekme testi
Yorulma testi

Cihaz Personeli

Zekeriya Cömert : zcomert@yildiz.edu.tr