Hücre Kültürü Laboratuvarı Cihazları

Marka, Model: ESCO CCL-170B-8 CO2 İnkübatör, ESCO Class II biyogüvenlik kabini, Thermo Scientific Multiskan Go plate Reader

ESCO CCL-170B-8 CO2 İnkübatör

Genel Bilgiler

Hücre hatlarının kültüre edilerek sentezlenen malzemelerin hücreler üzerindeki etkilerinin incelenmesi için yapılan analizleri kapsamaktadır. 37°C ve %5 CO2 yoğunluğunda sabit olarak çalışan inkübatör, hücrelerin optimum koşullarda kültüre edilmesine olanak sağlar. Hücre kültürü çalışmalarının ve numune hazırlık aşamalarının yürütüldüğü kabin class 2 biyogüvenlik kabinidir. UV ile sterilizasyona olanak sağlar.

Sitotoksisite analizlerinde pozitif kontrol olarak DMSO, negatif kontrol olarak besiyeri kullanılmaktadır.

Biyobozunurluk analizi için inkübasyon süresi 1 aydır, numunenin bozunurluğunun test edileceği ortam bilgisi mutlaka başvuru sırasında verilmelidir. Çözücü olarak PBS veya lizozim çözeltisi kullanılabilir.

Ayrıca Plate (elisa) reader cihazı ile 96 well plate absorbans ölçümleri alınabilmektedir.

Cihazın Kısıtları

Merkezimizde bulunan hücre hatları aşağıdaki liste ile kısıtlıdır. Farklı bir hücre hattı ile çalışılması istenilirse hücre hattının temini başvurana aittir.
L929 (Mouse Fibroblast)
CCD-1072SK (Human Fibroblast)
MCF-7 (Human breast cancer)
Saos-2 (Human Osteosarcoma)
Etik Kurul Kararı gerektirmeyen, in vitro ortamda immünotoksisite testlerinde kit temini kullanıcıya aittir.
Canlı mikroorganizmalar (bakteri, maya, mantar vb.), laboratuvarımızdaki hücre kültürü testlerine ve görüntüleme cihazlarını kontamine etme potansiyeli nedeniyle kabul edilmemektedir.

Yapılan Analizler

MTT ile sitotoksisite analizi
Hücre tutunma analizleri
Hücresel düzeyde antikanser aktivitenin belirlenmesi
Biyobozunurluk analizi
Etik kurul kararı gerektirmeyen, in vitro ortamda immünotoksisite testleri (kit temini kullanıcıya aittir)
Hücre çoğaltma, dondurma veya pasajlama
– 80°C’de hücre saklama

Cihaz Personeli

Hanife Sevgi Varlı Ma : hsevgi.varli@merklab.yildiz.edu.tr
İlkay Şenel : ilkay.senel@merklab.yildiz.edu.tr

İnvert Mikroskop

Marka, Model: Zeiss Axio Observer.Z1 ve HXP 120V floresan ünitesi

Zeiss Axio Observer Sistem Görüntüsü

Genel Bilgiler

Faz kontrast, aydınlık alan (bright field) ve floresan ışıklar ile hücre görüntüleri (5X, 10X, 20X, 40X, 63X) farklı büyütme oranları ile çekilmektedir. Floresan görüntülerde yalnızca Texas red, DAPI ve GFP ışımaları alınabilmektedir. Plate veya kültür kabına ekilmiş floresan boyalı veya floresan protein eksprese eden hücrelerin görüntülenmesi için kullanılır.

10X-İnsan Serviks Kanseri GFP Işıması

Cihazın Kabiliyetleri

Cihazda bright field (BF) ve faz kontrast (PH) görüntüsü alınabilmektedir.
4 farklı floresan filtre (GFP, DAPI, TEXAS-RED, DSRED) bulunmaktadır.
5 farklı objektif (5X, 10X, 20X, 40X ve 63X) bulunmaktadır.

Cihazın Kısıtları

Plate veya kültür kabına ekilmiş hücrelerin görüntülenmesi için kullanılır. Çeşitli malzeme veya maddelerin üzerine ekilmiş hücrelerin görüntülenebilmesi için malzemenin şeffaf ve ışık geçirir özellikte olması gerekmektedir.

Yapılan Analizler

Faz kontrast ile hücre görüntüleme
Boyanmış preparat görüntüleme
Floresan ışıma görüntüleme

Cihaz Personeli

Hanife Sevgi Varlı Ma : hsevgi.varli@merklab.yildiz.edu.tr
İlkay Şenel : ilkay.senel@merklab.yildiz.edu.tr