Partikül Boyut Ölçer (Mastersizer)

Marka, Model: Malvern Hydro 2000MU

Mastersizer Cihazı Genel Görünümü

Genel Bilgiler

Mikrometre boyutundaki numunelerin boyut dağılımını verir. Toz numune sıvı içerisinde disperse edilir ve lazer saçınım tekniği ile ölçüm yapılır. Pompa hızı değiştirilebilir ve ultrason uygulanabilir. Mühendislik uygulamaları, toz metalurjisi ve seramik alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Cihazın Kabiliyetleri

0,02 µm ile 2000 µm arasındaki toz malzemenin boyut ölçümünü gerçekleştirir.
Dedektör sistemi: Kırmızı ışık: ön saçılma, kenar saçılması, arka saçılma. Mavi ışık: geniş açılı ön ve geri saçılma.

Cihazın Kısıtları

Numunenin polar çözücü içinde çözünmeden disperse olması gerekir.

Yapılan Analizler

Boyut ölçüm analizi
Boyut dağılımı

Cihaz Personeli

İlkay Şenel : ilkay.senel@merklab.yildiz.edu.tr
Hanife Sevgi Varlı Ma : hsevgi.varli@merklab.yildiz.edu.tr

Nano Partikül Boyut ve Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı (Zetasizer)

Marka, Model: Malvern Nano ZS

Genel Bilgiler

DLS (Dynamic Light Scattering) yöntemi nano boyuttaki malzemenin boyut dağılımını vermektedir. Ayrıca zeta potansiyel ölçümü yapabilir. Zeta potansiyel ve mobilite ölçümü, taneler arasındaki itme veya çekme değeri ölçümüdür.Zeta potansiyel ölçümü dağılma mekanizmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi verir ve elektrostatik dağılma kontrolü için önem taşır. Işık kaynağı olarak He-Ne lazer 633nm maks 10 mW’da kullanır. Kimya, eczacılık, malzeme, polimer, çevre mühendisliği alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Cihazın Kabiliyetleri

0.3 nm – 10.0 mikron çapındaki numunenin boyut ölçümünü gerçekleştirir.
0 – 90 °C arası sıcaklıklar ayarlanarak ölçüm yapabilir.
Ölçüm pozisyonu odaklama lenslerini hareket ettirilerek değiştirilebilir. Bu sayede çok daha yoğun konsantrasyonlardaki numunelerde ölçüm yapılabilir.

Cihazın Kısıtları

İzoelektrik nokta ölçümü yapılamamaktadır.
Molekül ağırlığı ölçümü yapılamamaktadır.

Yapılan Analizler

DLS boyut ölçümü
Zeta potansiyel ölçümü

Cihaz Personeli

İlkay Şenel : ilkay.senel@merklab.yildiz.edu.tr
Hanife Sevgi Varlı Ma : hsevgi.varli@merklab.yildiz.edu.tr