NETZSCH STA 449 – JUPITER

Oda sıcaklığından 1500°C’e kadar TG-DSC analizleri yapılabilmektedir.

S tipi ve P tipi olmak üzere İki tip termal çift cihazımızda mevcuttur.

S tip termalçift 1500°C’e kadar, P tip ise 1000°C’e kadar ölçüm almaktadır. P tip termalçift daha hassas ölçümlere olanak sağlamaktadır.

Analizlerde azot, kuru hava ve oksijen gazı kullanılmaktadır. Koruyucu gaz olarak azot gazı tercih edilmektedir.

STA cihazımızda soğutma sistemi bulunmamaktadır.

Min 5 mg max 20 mg numune ile analiz alınmaktadır.

Platin ve Al2O 3 krozelerimiz mevcuttur.

O.I.T testi, Karbon karası (Carbon Black) analizi, %kül tayini, camsı geçiş sıcaklığı, cp (özısı) değeri, entalpi ölçümü cihazda yapılabilmektedir. Camsı geçiş sıcaklığı için min 10 mg numune gereklidir.

Cihazdan en doğru ve sağlıklı sonuç alınabilmesi için numune içeriğinin başvurularda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

 

NETZSCH DSC 3500 SIRIUS

-170°C ile 600°C sıcaklıkları arası DSC analizleri yapılabilmektedir.

Soğutucu sistem olarak sıvı azot kullanılmaktadır.

E tipi termalçift ile çalışmaktadır.

Analizlerde azot, kuru hava ve oksijen gazı kullanılmaktadır. Koruyucu gaz olarak azot gazı tercih edilmektedir.

Min 5 mg max 20 mg numune ile analiz alınmaktadır.

Alüminyum ve Platin krozelerimiz mevcuttur.

O.I.T testi, camsı geçiş sıcaklığı, cp (özısı) değeri, entalpi ölçümü cihazda yapılabilmektedir.

Cihazdan en doğru ve sağlıklı sonuç alınabilmesi için numune içeriğinin başvurularda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

 

NETZSCH DILATOMETRE 402- SELECT

 Yatay pushrod dilatometre ile sıcaklığa bağlı boyut değişimi ölçümleri yapılmaktadır. Oda sıcaklığından 1600°C’e kadar hava soğutmalı SiC fırında S tipi termalçift ile analiz yapılmaktadır. Analizlerde hava ortamı kullanılmaktadır. Koruyucu gaz olarak azot gazı tercih edilmektedir.

Tercihen azot gazı ortamında da analiz yapılabilmektedir. 0-52mm uzunluğunda ve 1-12 mm çapındaki numuneler analize alınmaktadır. Film, toz, sıvı örnekler analiz edilememektedir. Silindirik, kübik, dikdörtgen prizması şeklindeki numuneler ile çalışılmaktadır.

Termal genleşme katsayısı (CTE) ölçümü cihazda yapılabilmektedir. Cihazdan en doğru ve sağlıklı sonuç alınabilmesi için numune içeriğinin başvurularda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

 

 

PerkinElmer – Diamond TG/DTA

SII SEIKO – EXSTAR 6000 TG/DTA

Oda sıcaklığından 1100°C’e kadar TG-DTA analizleri yapılabilmektedir.

Yatay termalçift kullanılmaktadır.

Analizlerde azot, kuru hava ve oksijen gazı kullanılmaktadır. Lineer soğutma sistemi bulunmamaktadır.

Min 2,5 mg max 20 mg numune ile analiz alınmaktadır.

Platin, alüminyum ve Al2O3 krozelerimiz mevcuttur.

Sıcaklığa ve zamana bağlı kütle kaybı ile malzemenin dekompozisyon sıcaklığı analiz edilmektedir.

Katı ve sıvı numuneler ile çalışılabilmektedir.

Cihazdan en doğru ve sağlıklı sonuç alınabilmesi için numune içeriğinin başvurularda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

TG-FTIR 

Perkin Elmer Spectrum 100 Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi ve Elmas/ZnSe ATR aksesuarı ile: 

TG-FTIR bağlantısı kullanılarak TG analizi esnasında oluşan gazların analizi ile ileri düzeyde malzeme karakterizasyonunu 4000 cm-1 – 400 cm-1 ölçüm aralığında gerçekleştirebilmek mümkündür.

TG-FTIR bağlantı aksesuarı ile Kızılötesi tayflarının zamana bağlı olarak değişiminin 2 boyutlu gösterimi ve termal analiz süresine bağlı olarak kızılötesi tayflarındaki değişimi gösteren 3 boyutlu harita sonuç olarak verilebilmektedir.

 

 

 

SETARAM / LABSYS- DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC)

 Çeşitli malzemelerin camsı geçiş sıcaklığı ve entalpi ölçümleri yapılmaktadır.

Oda sıcaklığından 1200°C’e kadar DSC analizleri yapılabilmektedir.

Dikey termalçift kullanılmaktadır.

Analizlerde azot gazı kullanılmaktadır. Lineer soğutma sistemi bulunmamaktadır.

Min 2,5 mg max 20 mg numune ile analiz alınmaktadır.

Platin, alüminyum ve Al2O 3 krozelerimiz mevcuttur.

Katı ve sıvı numuneler ile çalışılabilmektedir.

Cihazdan en doğru ve sağlıklı sonuç alınabilmesi için numune içeriğinin başvurularda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

 

 

Perkin Elmer – DMA 8000

 Numunelerin sıcaklık/frekans/zaman değerlerlerine bağlı olarak mekanik özelliklerindeki değişimler ölçülmektedir.

Singe cantilever ve dual cantilever olmak üzere iki metot ile çalışılmaktadır.

-30°C – 400°C aralığında ölçüm alınmaktadır.

Soğutma sistemi olarak sıvı azot kullanılmaktadır.

Cihazın tutucu aparatları yalnızca 10×30 mm boyutlarındaki numuneler için uygundur.