HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

Verilen Analiz Hizmetleri Ve Numune Kabul Parametreleri

 MTT İle Sitotoksisite Analizleri (ISO 10993-5’e Göre )

 

Numune direk MTT yöntemi ile analiz edilecekse homojen bir şekilde çözünmüş ve merkezimize steril bir şekilde ulaştırılmalıdır. Çözücü olarak toksik çözücüler kullanılmamalıdır. Tek bir konsantrasyon için minimum 1mL numune teslim edilmelidir.

 

İndirekt MTT yöntemi için minimum 200 mg numune gönderilmelidir.

 

Analizlerde pozitif kontrol olarak DMSO, negatif kontrol olarak besiyeri kullanılmaktadır.

 

İki yöntem içinde minimum 3 tekrarlı bir başvuru yapmanız önerilmektedir.

 

 Floresan Atmaçlı Invert Mikroskop İle Görüntüleme Hizmeti

 

Faz kontrast, bright field ve floresan ışıklar ile hücre görüntüleri (5X, 10X, 20X, 40X büyütme oranları ile çekilmektedir. Floresan görüntülerde yalnızca Texas red, DAPI ve GFP ışımaları alınabilmektedir. Plate veya kültür kabına ekilmiş floresan boyalı veya floresan protein eksprese eden hücrelerin görüntülenmesi için kullanılır

Plate veya kültür kabına ekilmiş hücrelerin görüntülenmesi için kullanılır. Çeşitli malzeme veya maddelerin üzerine ekilmiş hücrelerin görüntülenebilmesi için malzemenin şeffaf ve ışık geçirir özellikte olması gerekmektedir.

Biyobozunurluk Analizi

Biyobozunurluk analizi için inkübasyon süresi 1 aydır, numunenin bozunurluğunun test edileceği ortam bilgisi mutlaka başvuru sırasında verilmelidir. Çözücü olarak PBS veya lizozim çözeltisi kullanılabilir.

 

Laboratuvarımızda Yapılan Analizler

 

.     MTT ile sitotoksisite analizi

  Hücre tutunma analizleri

  Hücresel düzeyde antikanser aktivitenin belirlenmesi

  Biyobozunurluk analizi

  Etik Kurul Kararı gerektirmeyen, in vitro ortamda immünotoksisite testleri (kit temini kullanıcıya aittir)

  Hücre çoğaltma, dondurma veya pasajlama

.   -80°C hücre saklama

 

Laboratuvarımızda Bulunan Hücre Stokları

 

  L929 (Mouse Fibroblast)

  CCD-1072SK (Human Fibroblast)

  MCF-7 (Human breast cancer)

  Saos-2 (Human Osteosarcoma)

 

Laboratuvarımızda Bulunan Cihaz Ve Ekipman

Zeiss Axio Observer.Z1 invert Mikroskop ve HXP 120V floresan ünitesi

 

 

ESCO CCL-170B-8 CO2 İnkübatör

Hücre hatlarının kültüre edilmesi için kullanılır. 37°C ve %5 CO2 yoğunluğunda sabit olarak çalışmaktadır.

  ESCO Class II Biyogüvenlik Kabini

               Hücre kültürü çalışmalarının ve numune hazırlık aşamalarının yürütüldüğü kabindir. UV ile sterilizasyona olanak sağlar.

 

 

                     Thermo Scientific Multiskan Go

96 well plate ile absorbans ölçümleri gerçekleştirilir. Kit çalışmalarının son aşamasında belirlenen dalga boylarında absorbans ölçümü yapmak için uygundur. Yalnızca 96 well plate okumaları için hazneye sahiptir.