Marka: Leica DM2700-P polarizasyon mikroskobu, Leica DMC2900 dijital kamera, Mettler Toledo FP90 sıcaklık kontrol ünitesi Mettler Toledo FP82HT ısıtma tablası
Sorumlu Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Hale OCAK
Ücret: 350 TL + KDV /saat

Teknik Özellikler: Optik olarak anizotropik karakterleri nedeniyle görülebilen örnekleri gözlemlemek ve fotoğraflamak için tasarlanmıştır. Bu görevi yerine getirmek için, mikroskop hem numuneden önceki bir yerde ışık yolunda konumlandırılmış bir polarizör hem de objektif arka açıklık arasındaki optik yola yerleştirilmiş bir analizör ile donatılmalıdır ve kamera portu bulunmaktadır. Görüntü kontrastı, her biri karşılıklı olarak dikey düzlemlerde polarize olan iki ayrı dalga bileşeni üretmek için düzlem polarize ışığın çift kırılma numunesi ile etkileşiminden kaynaklanır.

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Sıvı Kristal Grubu D-Blok 2. Kat Sıvı kristal laboratuvarı