BET Yüzey Alanı
Quantachrome Quadrosorb SI

Cihaz, kullanıcılarının ar-ge ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yüzey alanı ve gözenek boyutu ölçümlerinde kullanılan 4 bağımsız analiz istasyonuna sahip cihazdır. Adsorpsiyon ve desorpsiyon kapasiteleri sayesinde BET yüzey alanı ve por boyut dağılımına güvenilir ve doğru bir şekilde ulaşılabilir.Bu cihazda aşağıda verilen analiz türleri yapılmaktadır:

  • Mikrogözenek boyut dağılımı/hacmi
  • Tek / Çok noktalı BET yüzey alanı
  • Toplam gözenek hacmi
  • Adsorption/Desorption Isothermleri

Eczacılık, kimya, malzeme bilimi, inşaat ve diş hekimliği alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Fiziksel ve Kimyasal Adsorpsiyon
Micromeritics ASAP 2020

Fiziksel adsorpsiyon : Tek noktalı-çok noktalı BET, Langmuir yüzey alanı, Temkin ve Freundlich isotherm, analizi, BJH (Barrett, Joyner, ve Halenda) yöntemi ile bir çok farklı kalınlık eşitliği kullanılma seçeneği ile mezo ve makro gözenek hacim ve alanı dağılımı, MP yöntemi ile mikrogözenek dağılımı ve t-plot ve αs yöntemi ile toplam mikrogözenek hacmi, Adsorpsiyon ısısı belirleme, DFT ile gözenek hacminin gözenek boyutuna bağlı olarak değişiminin saptanması ile mikrogözeneklilik ve mezogözeneklilik hakkında bilgi edinme, Mikrogözenek hacmi ve alanı dağılımını saptamada kullanılabilen diğer yöntemler: Dubinin-Radushkevich (D-R), Dubinin-Astakhov (D-A), Horvath-Kawazoe (H-K)

Kimyasal adsorpsiyon: Aktif metal alanı, Kimyasal adsorpsiyon ısısı, Ortalama kristal boyutu, Dönüşümsüz ve dönüşümlü kimyasal adsorpsiyon, Aktif metal dağılımı, Tek tabaka adsorpsiyon kapasitesi

  • N2, CO2, Ar, H2S, H2O, NH3, CO, H2 gaz seçenekleriyle,
  • 3.5 – 5000 A Gözenek ölçüm aralığı
  • 0 – 950 mmHg basınç
  • 1 x 10-7 torr’a kadar (0.10 mmHg basınç çevirici) çözünürlük
  • 0.15% ten yüksek çözünürlük
  • 25 °C – 450 °C, 1 °C’lik adımlarla degaz sistemi

 

Helyum Piknometresi
Quantachrome Ultrapyc 1200e

Helyum piknometresi ile toz numunelerin Arşimet’in akışkan taşması prensibi ve Boyle Kanunu kullanılarak hacim ve yoğunlukları tayin edilir.

Kimya, ilaç, gıda, inşaat, kozmetik ve malzeme bilimleri alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Porozimetre
Quantachrome PM 60/13

Gözenek boyut ölçüm cihazıdır. Cıvalı porozimetreler; yeterli basınç uygulandığı takdirde ıslatımsız ve tepkimeye girmeyen bir sıvının küçük gözeneklere girmesi prensibine göre çalışmaktadır. Poremaster 60, 60,000 psia basınçta 950 mikrondan 0,0036 mikron gözenek çapına kadar 2 düşük basınç istasyonu ve bir yüksek basınç istasyonu ile işlem yapar.