SEM
Zeiss EVO® LS 10

Madde analizi ve yaşam bilimlerindeki kullanıcıların mikroskoplardaki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan SEM cihazının uygulama alanları aşağıdaki şekildedir:

  • Doğal kaynakların morfolojisini ve minerolojisini araştırma uygulamaları
  • Minerallerin ya da taşların kimyasal kompozisyonunun saptanması
  • İmal edilen bileşenlerin rutin analizler sonucunda kalite standartlarına ve dayanıklılık gereksinimlerine uyup uymadığının araştırılması
  • Malzemelerin sahip olduğu kusurların ve aşınma özelliklerinin saptanması
  • Ateşli silah artıkları gibi kriminal kanıtların incelenmesi ve toksikoloji
  • İlaç bileşenlerinin partikül boyutu ve morfolojisinin incelenmesi
  • Malzemelerin yüzey özellikleri, korozyon dayanımları, kaplama kalınlığı, partikül boyutu, morfolojisi gibi özelliklerin belirlenmesi

Bu cihaz; malzeme bilimi, kimya ve eczacılık, adli tıp, jeoloji, diş hekimliği, inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Analiz için katı numunede max 0.5 cm kalınlık, 1.0 cm genişlik, 1 cm2 yüzey alanı yeterlidir, Toz ise 100 mg olmalıdır.