GC-MS
PERKIN ELMER CLARUS 500 GC / CLARUS 560S MS
TURBOMATRIX 40TRAP HEADSPACE SAMPLER

Gaz Kromatografisi-kütle spektroskopisi sisteminde organik kimyasalların kalitatif ve kantitatif tayinleri hızlı, ayırma gücü ve hassasiyeti yüksek bir şekilde yapılabilmektedir.

 GC-MS Headspace
PERKIN ELMER CLARUS 580 GC FID

Uçucu organik bileşiklerin (VOC’ lerin) kalitatif ve kantitatif tayinlerinde kullanılır. Bu cihaz ECD (Elektron Yakalama Dedektörü), FID (Alev İyonlaşma Dedektörü), TCD (Termal İletkenlik Dedektörü) detektörlerine nazaran, daha hızlı ve tutarlı sonuçlar vermektedir.
Birçok kullanım alanına sahip olan bu cihaz yardımı ile gıda/ilaç sanayinde kullanılan ambalajlardaki solventlerin tanımlanmasında ve miktarının belirlenmesinde, polimerlerdeki VOC’lerin tayininde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 GC-MS Termal Desorpsiyon
PERKIN ELMER CLARUS 500 GC TURBOMATRIX 300
PERKIN ELMER CLARUS 580 GC TURBOMATRIX 350  

Gaz kromatografisi ile eşleştirilmiş termal desorpsiyon, uçucu (VOC) ve yari uçucu (SVOC) bileşiklerin örneklenmesi ve analizi için kullanılan hassas bir cihazdır.

Gaz kromatografisi ile eşleştirilmiş termal desorpsiyon sistemi ile girişimlerden uzak geniş çalışma aralığında yüksek doğruluk ve duyarlılıkta tayin yapılabilmektedir.

Bu cihazın başlıca kullanım alanları;

  • Çevresel analizler,
  • Kapalı ortam analit tayinleri,
  • Savunma sanayi,
  • Gıda analizleri,
  • Hastalık teşhisi