Cihaz Adı: Flash Kromatografi Cihazı
Marka: Büchi Pure C-815 Flash ELSD
Sorumlu Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Huriye AKDAŞ KILIÇ
Ücret: 350 TL + KDV / Saat

Teknik Özellikler: Sistem, laboratuvar ortamında sıvı preperat kromatografisi amacıyla kullanılmalıdır. Cihazın çalışma düzeneği orta basınç sıvı kromatografisi (MPLC) prensibine göre olmalıdır. Başlangıç preparatındaki maddeleri sabit faz ile hareketli faz arasındaki çekimlerin yardımıyla fiziksel olarak ayırmalıdır.
Numune Enjeksiyonu: Sıvı, katı numune
Saptama:
UV-Vis 200-800nm, 4 UV sinyaline kadar kombinasyon ve tüm UV aralığının
taranması, ELSD

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Sıvı Kristal Grubu B-Blok 1. Kat BKL 12 No’lu Lab

Cihaz Adı: Su Bazlı Jel Geçirgenlik Kromatografisi
Marka: Agilent Technologies
Model: 1260 Series GPC
Sorumlu Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Nergis Arsu
Ücret: 500 TL + KDV / Numune
Teknik Özellikler: Suda Çözünen Polimerlerin Molekül Ağırlığı Tayini, Ortalama Molekül Ağırlığı 1900-610000 g/mol
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, DZ-20 Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı

Cihaz Adı: THF Bazlı Jel Geçirgenlik Kromatografisi
Marka: Agilent Technologies
Model: 1100 Series GPC
Sorumlu Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Nergis Arsu
Ücret: 500 TL + KDV / Numune
Teknik Özellikler: THF de Çözünen Polimerlerin Molekül Ağırlığı Tayini, Ortalama Molekül Ağırlığı 580- 1186000 g/mol
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, DZ-20 Fiziko-Makromoleküler Kimya Laboratuvarı