Cihaz Adı: Gaz Kromotografisi Cihazı
Marka: SCIMADZU
Model: GC-2025
Sorumlu öğretim elemanı: Prof. Dr. Sevil YÜCEL, Araş. Gör. Dr. Yeliz ELALMIŞ
Ücret: 420 TL + KDV / Adet
Teknik Özellikler: 450 ºC’ye kadar çalışma imkânı, kapiler kolonların kullanımına uygundur. FID dedektörün 2 pgC/s’lik minimum dedeksiyon limiti iz analize olanak sağlar.
Adres: Yildiz Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, KMD-204