Cihaz Adı: Aşınma test cihazı
Marka: TURKYUS
Sorumlu Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan GECÜ
Ücret: 750 TL + KDV / Adet
Teknik Özellikler: ASTM G133 (reciprocating mode) ve ASTM G99 (Pin on Disc) standartlarına uygun şekilde aşınma ve sürtünme testleri yapılmaktadır. Bilgisayar kontrolü altında farklı çalışma modlarında yapılan testlerde sürtünme katsayısı ile aşınma kaybının zamana bağlı olarak değişimi incelenebilmektedir.
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Metal Matrisli Kompozit Laboratuvarı, KMC 205